Νέες LiDAR Εφαρμογές

Έπειτα από 3 χρόνια απόκτησης εμπειρίας, εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας η AeroPhoto Co Ltd προχωράει ένα βήμα παραπέρα επενδύοντας σε λύσεις και εφαρμογές που προσφέρουν τα εναέρια συστήματα LiDAR στην τρισδιάστατη αποτύπωση τους εδάφους.

Ενημερωθείτε για τις νέες δυνατότητες που πλέον προσφέρουμε:

LiDAR info

Comments are closed.