Μελέτη Εδάφους & Κατασκευές

meleti-edafous-gr-1
meleti-edafous-gr-2
meleti-edafous-gr-3

Η AeroPhoto Co Ltd αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για την μελέτη και χαρτογράφηση του εδάφους, παρέχοντας τρισδιάστατους χάρτες υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας σε εξαιρετικά μικρό κόστος. Χάριν της εμπειρίας και αξιοπιστίας μας, είμαστε ικανοί όχι μόνο στην απόκτηση και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και στην παροχή αξιόπιστων προτάσεων/στρατηγικών σχεδιασμού στο χειρισμό και την μετεπεξεργασία τους.

Τα δεδομένα LiDAR σε συνδυασμό με τις ψηφιακές ορθοφωτογραφίες αν εισαχθούν σε κατάλληλα λογισμικά GIS και CAD μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή προϊόντων χρήσιμα για τους μηχανικούς σε θέματα που αφορούν την μελέτη και έρευνα του εδάφους, όπως επίσης και τις κατασκευές.

Τα παραγόμενα μας προϊόντα από την ανάλυση του εδάφους είναι χάρτες ισοϋψών καμπυλών, χάρτες κλίσεων του εδάφους, χάρτες προσανατολισμού του εδάφους κ.α.