Αρχαιολογία

Τα εναέρια LiDAR δεδομένα χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα σε αρχαιολογικές μελέτες και έρευνες, επικουρικά με τις εργασίες πεδίου στην επιφάνεια του εδάφους. Προσφέρουν τη δυνατότητα της χαρτογράφησης στοιχείων και χαρακτηριστικών που βρίσκονται είτε κάτω από πυκνή βλάστηση είτε καταλαμβάνουν μεγάλη συνεχή έκταση και είναι δύσκολο να διακριθούν από το έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο περιοχές που ήταν προηγουμένως απρόσιτες ή δύσκολο να χαρακτηριστούν αρχαιολογικά, μπορούν τώρα να αποτελέσουν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LiDAR η AeroPhoto Co Ltd μπορεί να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας και ακρίβειας Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για αρχαιολογικούς σκοπούς. Είναι δε δυνατό να χαρακτηριστούν μορφές, χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες μη ορατές από το επίπεδο του εδάφους ακόμα και να προσδιοριστούν ανθρώπινες τεχνικές κατασκευές που έχουν εξαφανιστεί και θαφτεί κάτω από το έδαφος.

H παραγόμενη μικροτοπογραφία της περιοχής ενδιαφέροντος, που σε διαφορετική περίπτωση θα κρυβόταν από πυκνή βλάστηση, μπορεί να εισαχθεί σε λογισμικά GIS για περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία όπως μελέτη των χωρικών σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων, μικροσυστατικά του ανάγλυφου καθώς και των σκιών που δημιουργούνται.

lidar archaeology mapping