Αρχαιολογία

arxaiologia-gr-1

Η τεχνολογία LiDAR χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στον τομέα της αρχαιολογικής έρευνας, περιλαμβάνοντας την υποστήριξη στον σχεδιασμό των εκσκαφών στο πεδίο, την χαρτογράφηση κάτω από το φύλλωμα των δασών και την επισκόπηση χαρακτηριστικών που μπορεί να μην διακρίνονται εύκολα στο έδαφος. Περιοχές που προηγουμένως ήταν δύσκολα προσβάσιμες τώρα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνολογία, μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας ψηφιακά μοντέλα εδάφους και επιφανειών με υψηλή ακρίβεια και λεπτομέρεια. Χάρη σε αυτά τα μοντέλα, είναι δυνατή η επισήμανση χαρακτηριστικών σχημάτων των λεπτομερειών στο επίπεδο του εδάφους και η αναγνώριση ανθρωπογενών κατασκευών που έχουν εξαφανιστεί με το πέρας του χρόνου.

Τέτοια μικρο-τοπογραφικά χαρακτηριστικά που πολλές φορές κρύβονται κάτω από τη βλάστηση μπορούν να ενσωματωθούν σε λογισμικά GIs για περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία.

arxaiologia-gr-2