Χαρτογράφηση Διαδρομών Μεταφοράς Ενέργειας

xartografisi-diadromon-metaforas-energeias
xartografisi-diadromon-metaforas-energeias-2

Τα υψηλής πυκνότητας δεδομένα LiDAR αποτελούν επαναστατικό εργαλείο στη διαχείριση, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση αγωγών μεταφοράς ενέργειας και γενικότερα των κατασκευών. Η AeroPhoto Co Ltd ειδικεύεται στη χαρτογράφηση διαδρόμων, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων όπως γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγοί, οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες κ.α..

Χάρη στην καταγραφή πολλαπλών επιστροφών από το έδαφος, είναι δυνατόν να χαρτογραφηθούν επιπρόσθετα των σκληρών επιφανειών (έδαφος, κτήρια), λεπτά στοιχεία, όπως ηλεκτρικά καλώδια και πυλώνες. Χρησιμοποιώντας ισχυρά και προηγμένα λογισμικά ταξινόμησης, είμαστε σε θέση να απομακρύνουμε όλα τα πιθανά εμπόδια κατά μήκος του άξονα του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνήθως σε έργα τέτοιου ενδιαφέροντος πέραν των δεδομένων LiDAR γίνεται χρήση ορθοφωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας λεπτομέρειας και format, για την αποτελεσματική διαχείριση και συντήρηση.

Προσφέρουμε υπηρεσίες για μελέτες γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και όταν η βλάστηση επικαλύπτει τους αγωγούς ή για τον εντοπισμό και την εκτίμηση πιθανών ζημιών κατά μήκος αυτών. Τα πολύ υψηλής πυκνότητας LiDAR δεδομένα, το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και η ενσωμάτωση των RGB εικόνων, επιτρέπουν την ανίχνευση και την εξαγωγή σε διανυσματική μορφή μεμονωμένων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης αποτυπώνονται με καλή ακρίβεια στοιχεία που συνθέτουν τους πυλώνες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της καμπυλότητας των γραμμών ή ακόμη και των μεμονωμένων μονωτών.

Τα Ψηφιακά Μοντέλα Επιφάνειας μας βοηθούν στο να εντοπίσουμε πλαγιές πιθανές προς διάβρωση αλλά και στον καθορισμό των περαιτέρω επιπτώσεων. Τα διανυσματικά δεδομένα εισάγονται σε λογισμικά για την εκπόνηση μελετών θερμικής χωρητικότητας, για την ανάλυση έργων ανακατασκευής και για τη δημιουργία αρχείων as-built. Χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές ταξινόμησης και φιλτραρίσματος, μπορούμε να ανιχνεύσουμε επικίνδυνα αντικείμενα (π.χ. βλάστηση) που βρίσκονται σε κρίσιμη απόσταση από τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας, παρακολουθώντας την περιοχή ασφαλείας γύρω από την ηλεκτρική γραμμή.