Μοντέλα Επιφάνειας / Υψομετρικά

Digital Terrain Model - Digital Surface Model

Η εναέρια τεχνική σάρωσης με δέσμη laser αποτελεί τη μόνη μέθοδο τηλεπισκόπησης η οποία επιτρέπει τη συλλογή υψομετρικών δεδομένων μεγάλης πυκνότητας (πολλαπλές επιστροφές ανά τετραγωνικό μέτρο) και ακρίβειας, ώστε ακόμα και σε δασώδη περιοχή πυκνής βλάστησης να μπορεί να αποτυπωθεί με μεγάλη ακρίβεια το έδαφος. Έτσι η τεχνολογία LiDAR επιτρέπει τη τρισδιάστατη σάρωση του εδάφους και την παραγωγή, μέσω των κατάλληλων λογισμικών, υψηλής ακρίβειας ψηφιακά μοντέλα εδάφους, υψομετρικά, επιφάνειας, πόλεων κ.α..

Η παραγωγή των ψηφιακών μοντέλων πραγματοποιείται φιλτράροντας και ταξινομώντας επιστροφές που ανήκουν στις εν δυνάμει κλάσεις ενδιαφέροντος. Όλα τα ψηφιακά μοντέλα μπορούν να παραδοθούν σε διαφορετικά μεγέθη πλέγματος ανάλογα με την εφαρμογή του πελάτη.