Μας εμπιστεύονται για την αξιοπιστία, τις γνώσεις και την εμπειρία μας!

AeroPhoto Co Ltd

Δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία από το 1992 στις αεροφωτογραφικές λήψεις και στην επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων

Προφίλ

Η AeroPhoto Co Ltd εξειδικεύεται στις αερολήψεις, την αποτύπωση, την επεξεργασία, την ανάλυση, τη διαχείριση, και τη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων.

Αποστολή

Αποστολή της εταιρίας είναι να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα άριστης ποιότητας και ταυτόχρονα να χαίρει της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των πελατών της.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της κουλτούρας και της αποστολής της εταιρείας.

Εφαρμογές LiDAR

  montela-epiphanias_1

  Ψηφιακά Μοντέλα Επιφάνειας και Εδάφους

  Η εναέρια τεχνική σάρωσης με δέσμη laser αποτελεί τη μόνη μέθοδο τηλεπισκόπησης η οποία επιτρέπει τη συλλογή υψομετρικών δεδομένων μεγάλης πυκνότητας (πολλαπλές επιστροφές ανά τετραγωνικό μέτρο) και ακρίβειας, ώστε ακόμα και σε δασώδη περιοχή πυκνής βλάστησης να μπορεί να αποτυπωθεί με μεγάλη ακρίβεια το έδαφος. Έτσι η τεχνολογία LiDAR επιτρέπει τη τρισδιάστατη σάρωση του εδάφους και την παραγωγή, μέσω των κατάλληλων λογισμικών, υψηλής ακρίβειας ψηφιακά μοντέλα εδάφους, υψομετρικά, επιφάνειας, πόλεων κ.α. > Διαβάστε περισσότερα

  xartografisi-dason-1

  Χαρτογράφηση Δασών

  Τα παραγόμενα από υψομετρικά δεδομένα νέφη σημείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση διαφόρων χαρακτηριστικών της βλάστησης και των δασών όπως είναι το ύψος των δέντρων, η πυκνότητα τους, η διάμετρος της κωμοστέγης, η βιομάζα, ο όγκος των νεκρών πεσμένων στο έδαφος δέντρων, η οριοθέτηση της δασικής έκτασης, οι κλίσεις και ο προσανατολισμός του εδάφους κ.α. > Διαβάστε περισσότερα

  xartografisi-diadromon-metaforas-energeias-2

  Χαρτογράφηση Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας

  Τα υψηλής πυκνότητας δεδομένα LiDAR αποτελούν επαναστατικό εργαλείο στη διαχείριση, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση αγωγών μεταφοράς ενέργειας και γενικότερα των κατασκευών. Η AeroPhoto Co Ltd ειδικεύεται στη χαρτογράφηση διαδρόμων, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων όπως δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγοί, οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες κ.α. > Διαβάστε περισσότερα

  meleti-edafous-gr-3

  Μελέτη Εδάφους & Κατασκευές

  Η AeroPhoto Co Ltd αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για εφαρμογές όπως ο σχεδιασμός πόλεων, η διαχείριση κατασκευών, μελέτη και χαρτογράφηση του εδάφους, παρέχοντας τρισδιάστατους χάρτες σε εξαιρετικά μικρό κόστος. Χάριν της εμπειρίας και αξιοπιστίας μας είμαστε ικανοί όχι μόνο στην απόκτηση και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και στην παροχή αξιόπιστων προτάσεων/στρατηγικών σχεδιασμού στο χειρισμό και την μετεπεξεργασία τους. > Διαβάστε περισσότερα

  arxaiologia-gr-1

  Αρχαιολογία

  Τα εναέρια LiDAR δεδομένα χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα σε αρχαιολογικές μελέτες και έρευνες, επικουρικά με τις εργασίες πεδίου στην επιφάνεια του εδάφους. Προσφέρουν τη δυνατότητα της χαρτογράφησης στοιχείων και χαρακτηριστικών που βρίσκονται είτε κάτω από πυκνή βλάστηση είτε καταλαμβάνουν μεγάλη συνεχή έκταση και είναι δύσκολο να διακριθούν από το έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο περιοχές που ήταν προηγουμένως απρόσιτες ή δύσκολο να χαρακτηριστούν αρχαιολογικά, μπορούν τώρα να αποτελέσουν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. > Διαβάστε περισσότερα

  fusikes-katastrofes3

  Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Υδρολογικές Μελέτες

  Η εναέρια σάρωση με λέιζερ είναι η ταχύτερη και ενδεχομένως η μόνη μέθοδος που επιτρέπει τη συλλογή τρισδιάστατων δεδομένων για περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, π.χ. καταιγίδες, σεισμούς, πλημμύρες και έτσι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανάλυση και εκτίμηση των επιπτώσεων μετά το πέρας των φαινομένων. Διαφορετικής χρονικής περιόδου νέφη σημείων συγκρίνονται μεταξύ τους για να βρεθούν σημαντικές μεταβολές π.χ. ανίχνευση ανθρωπογενών αλλαγών σε αστικές περιοχές. > Διαβάστε περισσότερα

  3dmodels

  3D Μοντέλα Πόλεων

  Χρησιμοποιώντας πυκνά δεδομένα LiDAR, κάθετες και πλάγιες έγχρωμες εικόνες και διάφορες φωτογραμμετρικές τεχνικές η AeroPhoto Co Ltd έχει τη δυνατότητα της παραγωγής μεγάλης χωρικής ακρίβειας και λεπτομέρειας τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων πόλεων και γενικότερα μοντέλων αστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της εξαγωγής των κτηρίων σε διανυσματική μορφή, ενώ οι έγχρωμες εικόνες προσθέτουν χαρακτηριστικά υφής στους τοίχους και στις στέγες. > Διαβάστε περισσότερα