Λήψη Αεροφωτογραφιών

Οι ψηφιακές ορθοφωτογραφίες/ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει τη μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία. Παρουσιάζουν δε πληθώρα εφαρμογών αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, στον κατασκευαστικό τομέα αλλά και στη δημιουργία διαδικτυακών χαρτογραφικών υπηρεσιών.

H AeroPhoto Co Ltd ειδικεύεται στην εκτέλεση πολυφασματικών κάθετων και πλάγιων αεροφωτογραφίσεων και στην επεξεργασία αυτών προσφέροντας μια σειρά λύσεων και παραδοτέων υψηλής ανάλυσης και ποιότητας. Σε συνεργασία με τους έμπειρους συνεργάτες μας υποστηρίζουμε αποστολές σε περιοχές δύσβατες και μεγάλης έκτασης όπου με τις παραδοσιακές επίγειες μεθόδους το κόστος θα ήταν αρκετά υψηλό. Επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, κάμερες και λογισμικά υψηλών προδιαγραφών διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα, ανάλυση και ακρίβεια των προϊόντων.

Η AeroPhoto Co Ltd με την πολύχρονη εμπειρία στην επεξεργασία αεροφωτογραφιών προσφέρει τις ακόλουθες λύσεις:

Παραγωγή ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών
Αεροτριγωνισμός, ορθοαναγωγή, συνόρθωση κατά block
Στερεομετρία και 3D αποκατάσταση
Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και Επιφάνειας – 3D οπτικοποίηση
Χαρτογράφηση στοιχείων επιφάνειας εδάφους
Ισοϋψής καμπύλες
3D μοντέλα πόλεων

Φωτογραμμετρία – Ορθοφωτογραφίες – Ορθοφωτοχάρτες

Η AeroPhoto Co Ltd έχει τη δυνατότητα της άμεσης παραγωγής, υψηλής ποιότητας έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη πραγματοποιώντας αεροφωτογραφίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε ενδιαφερομένου πελάτη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το φωτογραμμετρικό δέκτη UltraCam Eagle Mark 3 της Vexcel με δυνατότητα παραγωγής ψηφιακών εικόνων εξαιρετικά υψηλής ραδιομετρικής και χωρικής ανάλυσης.

Η κάμερα Vexcel Ultracam Eagle Μ3 τελευταίας τεχνολογίας επιτρέπει την αεροφωτογράφιση με ανάλυση εδάφους 2 εκ. για την απόκτηση πρωτογενών φωτογραμμετρικών δεδομένων. O δέκτης αξιοποιεί την τεχνολογία CCD, που σε συνδυασμό με το pixel size των 4.0 µm αυξάνει την απόδοση της πτήσης (GSD ανά ύψος πτήσης). Μπορεί έτσι να αποδώσει 10cm GSD από υψόμετρο 5000m. Επίσης, το σύνολο του αποτυπώματος της φωτομηχανής αποδίδει 26460 pixels (συνολικά 450 mega pixel ανά εικόνα) κατά μήκος της γραμμής πτήσης. Ο αισθητήρας είναι ο μοναδικός φωτογραμμετρικός αισθητήρας που διαθέτει σύστημα αντικατάστασης φακού με διαφορετικά εστιακά μεγέθη (80mm, 100mm, 120mm, 210mm) ανά περίπτωση.

Η δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογής καναλιών R, G, B και NIR με ταχύτητα ένα καρέ (frame) ανά 1,5 δευτερόλεπτα παράγει δεδομένα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για ποικίλες εφαρμογές. Ειδικότερα, το κανάλι NIR διευκολύνει την ταξινόμηση της βλάστησης, των κτιρίων, των οδών και της επιφάνειας του νερού. Συνδυάζοντας τη γνώση και την τεράστια τεχνολογική δύναμη της κάμερας, η ποιότητα της παραγωγής φωτογραμμετρικών/χαρτογραφικών προϊόντων προς όφελος των πελατών της AeroPhoto Co Ltd, είναι εξαιρετική.

Πλάγιες Αεροφωτογραφίες

Η AeroPhoto Co Ltd διαθέτει τη δυνατότητα της πλάγιας κάλυψης του στόχου από 4 διαφορετικές γωνίες ταυτόχρονα με τις κάθετες αεροφωτογραφίες δίνοντας της το πλεονέκτημα να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας και λεπτομέρειας όπως τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων. Προσφέρεται έτσι στους χρήστες μια οικονομική και αποδοτική λύση αφού μπορούν πλέον να μετρήσουν αποστάσεις, ύψη και κλίσεις απομακρυσμένα, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα κτήρια του αστικού και μη περιβάλλοντος.

aerial photo