Εταιρικό Προφίλ

Η AeroPhoto Co Ltd με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1992 στις αεροφωτογραφικές λήψεις, την αποτύπωση, την επεξεργασία, την ανάλυση, τη διαχείριση, και τη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων, τόσο στην Ελλάδα και την Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή. Με την πολύχρονη εμπειρία και αξιοπιστία της παρέχει υψηλής ποιότητας τοπογραφικά και γεωχωρικά πρωτογενή δεδομένα και παράγωγα, όπως ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες, φωτογραμμετρικές και LiDAR εφαρμογές, παρακολουθώντας συνεχώς και διαθέτοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής σε εξοπλισμό και κάμερες.

Ειδικότερα αναλαμβάνει πολύ υψηλής ανάλυσης αεροφωτογραφικές λήψεις με κάθε είδους τηλεπισκοπικούς, θερμικούς, υπερφασματικούς και πρότυπους ψηφιακούς δέκτες των πελατών της, ώστε να ανταποκρίνεται ακόμα και στις απαιτήσεις των πιο σύνθετων έργων και εφαρμογών.

Αφοσιωμένοι με συνέπεια προς τους πελάτες και συνεργάτες μας, αλλά και επενδύοντας στην καινοτομία, προσφέρουμε λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς, όπως τη μελέτη του εδάφους και των δασών, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα, αλλά και για αρχαιολογικούς σκοπούς.

Με σκοπό την αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία της, η AeroPhoto Co Ltd απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

Οργάνωση, Διαχείριση και Εκτέλεση Πτήσεων
Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων
Εμπορικό και Οικονομικό

Το κάθε τμήμα απασχολεί ταλαντούχους, έμπειρους και άψογα επαγγελματικά καταρτισμένους επιστήμονες και μηχανικούς, με έντονο ενδιαφέρον στην έρευνα και καινοτομία, ικανούς να ανταποκριθούν σε κάθε νέα τεχνολογική πρόκληση, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επιπλέον ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας κατά την επεξεργασία αλλά και την παράδοση των επεξεργασμένων δεδομένων.

Κινητήριος δύναμη της AeroPhoto Co Ltd αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της, για αυτό επενδύει συνεχώς στην επιπλέον επαγγελματική επιμόρφωση των στελεχών της, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστημονικών σεμιναρίων και όχι μόνο. Η προσήλωση, η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων μας, βοηθάει ώστε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και επιτυχία στους πελάτες, τους συνεργάτες μας καθώς και σε κάθε είδους πρόκληση.

To Όραμα και η Αποστολή μας

Όραμα της AeroPhoto Co Ltd είναι να λειτουργεί υπεύθυνα, να παραμένει μια από τις πιο σύγχρονες και επιστημονικά καταρτισμένες εταιρείες αεροφωτογραφίσεων, επιστημονικών αερολήψεων και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων καθώς και να αναβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης και εργασίας των εργαζομένων της.

Αποστολή της εταιρίας είναι να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα άριστης ποιότητας και ταυτόχρονα να χαίρει της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των πελατών της.