Φυσικές Καταστροφές & Διαχείριση Επιπτώσεων

Η εναέρια σάρωση με λέιζερ είναι η ταχύτερη και ενδεχομένως η μόνη μέθοδος που επιτρέπει τη συλλογή τρισδιάστατων δεδομένων για περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, π.χ. καταιγίδες, σεισμούς, πλημμύρες και έτσι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανάλυση και εκτίμηση των επιπτώσεων μετά το πέρας των φαινομένων. Διαφορετικής χρονικής περιόδου νέφη σημείων συγκρίνονται μεταξύ τους για να βρεθούν σημαντικές μεταβολές π.χ. ανίχνευση ανθρωπογενών αλλαγών σε αστικές περιοχές.

Η ανίχνευση μεταβολών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της μετατόπισης του εδάφους, των αλλαγών λόγω της ανθρώπινης επίδρασης, της διάβρωσης, των κατολισθήσεων, των αλλαγών που προκαλούνται από την ηφαιστειακή πίεση και την εκτίμηση του όγκου ιζημάτων που μετακινούνται από πλημμύρες.

Τα κτίρια, οι κατασκευές πάνω στις όχθες ποταμών ή οι δρόμοι έχουν μεγάλη επίδραση στη ροή και στη διάδοση των ρευμάτων που οδηγούν συχνά σε αστικές πλημμύρες, και συνεπώς στις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των μοντέλων. Τα νέφη σημείων που προέρχονται από τα LiDAR δεδομένα μπορούν να ενσωματωθούν σε λογισμικά προσομοίωσης πλημμυρών και διάσωσης με στόχο την παροχή προηγμένων τοπογραφικών πληροφοριών για εκτίμηση κινδύνου.

Η AeroPhoto Co Ltd είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών, οι οποίες απαιτούν ακριβή μελέτη και εκτίμηση των γεωχωρικών δεδομένων κάθε περιστατικού, ώστε να παραχθούν αξιόπιστοι χάρτες επικινδυνότητας και μοντέλα πρόβλεψης πλημμυρών, να ενισχυθούν τα συστήματα πρόληψης κινδύνων και να δημιουργηθούν χάρτες ζημιών για ασφαλιστικούς και κυβερνητικούς σκοπούς.

lidar flood modelling watershed