Τεχνολογίες

Στόλος / Εξοπλισμός & Κάμερες / Λογισμικά

Με στόχο η εταιρία να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα υψηλών απαιτήσεων σύνθετα έργα των πελατών της, διαθέτει αεροσκάφη ειδικά τροποποιημένα και πιστοποιημένα από την EASA, στα οποία ανάλογα με τους σκοπούς του κάθε έργου προσαρμόζονται ψηφιακά συστήματα χαρτογράφησης και αερομεταφερόμενοι δέκτες, όπως φωτογραμμετρικές κάμερες Vexcel Ultracam Eagle Μ3 και Phase One iXU-RS 1000, 3D Laser σαρωτές LiDAR (Riegl LMS VQ-1560ii, VQ-880-G II), υπερφασματικές και θερμικές κάμερες όπως CASI & TABI, ακριβή αδρανειακά συστήματα GPS/IMU καθώς και άλλος ειδικός επιστημονικός εξοπλισμός που ενδέχεται να χρειαστεί για πειραματικούς και μη σκοπούς.

Τα αεροσκάφη και οι κάμερες μας επιτρέπουν να συλλέγουμε LiDAR δεδομένα και ψηφιακές εικόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης που φτάνουν έως και τα 2 εκ. στο έδαφος. Ανάλογα με το σκοπό και τις προδιαγραφές του έργου, το ανάγλυφο και το υψόμετρο της περιοχής ενδιαφέροντος, το ύψος πτήσης προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται ακόμα και στις πιο πολύπλοκες απαιτήσεις κάθε πελάτη.

Η AeroPhoto Co Ltd διαθέτει τα ακόλουθα αεροσκάφη:

Pilatus PC-12
Vulcanair P68C
Cessna (T206H) Turbo Stationair
Cessna Caravan 208B EX

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πτήσεων πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένων λογισμικών συμπεριλαμβάνοντας ψηφιακούς χάρτες και υψομετρικά μοντέλα, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον ελάχιστο αριθμό αεροφωτογραφιών ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος αποστολής. Στη συνέχεια η επεξεργασία της πολύ υψηλής ποιότητας γεωχωρικής πληροφορίας πραγματοποιείται και εκτελείται σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα ζητούμενα τελικά παραδοτέα (ορθοφωτοχάρτες, επεξεργασία δεδομένων LiDAR κ.α) χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα φωτογραμμετρικών εργαλείων μετεπεξεργασίας και λογισμικών επεξεργασίας LiDAR νέφους σημείων, ώστε να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα των εξαγόμενων αποτελεσμάτων με τα περισσότερα λογισμικά CAD και GIS της αγοράς.