Νέα Συνεργασία

Η AeroPhoto Co Ltd προχωράει σε μια νέα συνεργασία με μία από τις πιο αξιόπιστες και πρωτοπόρες εταιρίες εναέριας έρευνας και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων στην Ευρώπη, ξεκινώντας σύντομα νέες δραστηριότητες στον τομέα της τηλεπισκόπησης με παθητικούς δέκτες LiDAR.

Comments are closed.