Κοινωνική Προσφορά στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π.

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και με βάση τη μακροχρόνια συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, η  AeroPhoto Co Ltd χορήγησε στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου LiDAR δεδομένα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου αλλά και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. γενικότερα.

Έως τώρα τα δεδομένα αυτά έχουν αξιοποιηθεί σε υψηλής στάθμης διπλωματικές εργασίες με θέματα όπως π.χ. βελτίωση των ταξινομήσεων κάλυψης γης με δεδομένα LiDAR και τεχνικές συνελικτικών νευρωνικών δικτύων, αξιοποίηση των επιστροφών LiDAR για την εκτίμηση της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου, και σύγκριση φωτογραμμετρικών και LiDAR τεχνικών για την εξαγωγή DSM.

Comments are closed.