Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

Δίνοντας σημαντική έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, και τη συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών της, η AeroPhoto Co Ltd έλαβε από την εταιρία EUROCERT SA τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

Comments are closed.