Get Adobe Flash player

   

                   New contribution of Aerophoto Co Ltd

               as part of our Corporate Social Responsibility!

 

                                          

 

                              https://www.linkedin.com/company/aerophoto-co-ltd/   

 

 

Υπερφασματική  Κάμερα CASI

Οι αερολήψεις αυτές, αφορούν κατά κύριο λόγο τη συλλογή δεδομένων για την ανίχνευση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σχετικά με το νερό, το έδαφος, το υπέδαφος, την αποτύπωση καταστροφών και την περιβαλλοντική έρευνα. Λαμβάνονται από  υπερφασματικές κάμερες (CASI) και θερμικές (TABI), οι οποίες είναι  μοναδικές στην Ελλάδα (Μετσόβιο Πανεπιστήμιο), και επεξεργάζονται-πιστοποιούνται με επιστημονικά πρότυπα για την συμβολή τους σε ερευνητικά-επιστημονικά προγράμματα και όχι μόνο.

Οι υπερφασματικοί σαρωτές ή αλλιώς φασματόμετρα, είναι όργανα τα οποία λαμβάνουν πολυφασματικές εικόνες σε πολλά, πολύ στενά, και συνεχόμενα φασματικά κανάλια σε κάθε σημείο τμημάτων της ορατής, εγγύς υπέρυθρης, και μέσης υπέρυθρης φασματικής περιοχής.

Συλλέγουν από 200 η περισσότερα κανάλια δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή ενός αποτελεσματικού συνεχόμενου φάσματος ανακλαστικότητας για κάθε εικονοστοιχείο στο τοπίο κατόπτευσης.

Ο σκοπός των υπερφασματικών σαρωτών είναι να επιτρέψουν τη διάκριση μεταξύ των γήινων χαρακτηριστικών, τα οποία παρουσιάζουν διαγνωστικά χαρακτηριστικά απορρόφησης και ανάκλασης σε πολύ στενά εύρη μήκους κύματος, που έχουν «χαθεί» στα σχετικά «τραχεία» εύρη μηκών κύματος των διάφορων φασματικών καναλιών ενός συμβατικού πολυφασματικού σαρωτή.

  EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

                               (Κάμερα CASI)

Πεδίο Εφαρμογής

Κύρια Προϊόντα

Γεωργία

·         -Ερμηνεία και χαρτογράφηση των ειδών των καλλιεργειών

·        -Ανίχνευση και παρακολούθηση της καταπόνησης των καλλιεργειών από  φυσικούς χημικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες όπως αλατότητα εδάφους, νιτρικά, οργανικές ύλες, ανεπάρκεια θρεπτικών, ξηρότητα, ρύπανση εδάφους, ζιζάνια, κλπ.

·        -Εκτίμηση αγροτικής παραγωγής

·    -Εκτίμηση ποιότητας εδάφους (περιεκτικότητα σε οργανική ύλη) και παρακολούθηση της διάβρωσής του

·        -Μέτρηση φυσικών και βιολογικών παραμέτρων των καλλιεργειών όπως δείκτης πυκνότητας φυλλώματος (LAI), περιεκτικότητα σε υγρασία, κλπ.

·         -Διερεύνηση, απογραφή και παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών

·        -Προγραμματισμός καλλιεργειών (precision farming)

Δασολογία

· -Χαρτογράφηση των δασών και των χαρακτηριστικών τους όπως πυκνότητα φυτομάζας, δομή, κλπ.

·     -Παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των δασών

·         -Σχεδιασμός και παρακολούθηση αναδασώσεων

Γεωλογία/ Εδαφολογία

·         -Ανίχνευση μεταλλευτικών διαθεσίμων

·      -Χαρτογράφηση επιφανειακών εμφανίσεων ορυκτών / μεταλλευμάτων

·        -Λιθολογική χαρτογράφηση

·        -Στρωματογραφική χαρτογράφηση

·        -Γεω-βοτανολογική χαρτογράφηση

·        -Ανάλυση γεωλογικών δομών

Υδατικοί πόροι (Ποτάμια, λίμνες,  υπόγεια και παράκτια νερά, χιονοκάλυψη)

·        -Απογραφή βιομάζας φυτοπλαγκτού  σε θαλάσσιες περιοχές, λίμνες και ποτάμια

·     -Εκτίμηση της χλωροφύλλης, των αιωρούμενων στερεών (οργανικά και ανόργανα), της διαλυμένης οργανικής ύλης (CDOM), της Ποσειδωνίας και της υδρόβιας βλάστησης σε παράκτιες περιοχές, λίμνες και ποτάμια

·     -Χαρτογράφηση και παρακολούθηση μεταβολών των ακτογραμμών και του παράκτιου βυθού

·         -Χαρτογράφηση υγροβιότοπων

·         -Μέτρηση των οπτικών ιδιοτήτων του νερού και της θολερότητάς του

·         -Διερεύνηση των φυσικών και βιολογικών διεργασιών που επηρεάζουν τις ιχθυοκαλλιέργειες

·        -Ανίχνευση παράκτιων και υποθαλάσσιων πηγών νερού

·        -Χαρτογράφηση και παρακολούθηση χιονοσκεπών περιοχών. Εκτίμηση ισοδύναμης ποσότητας νερού

Περιβάλλον

·        -Χαρτογράφηση και παρακολούθηση των μεταβολών χρήσεων / καλύψεων γης

·         -Απογραφή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από φυσικές καταστροφές

·         -Απογραφή επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες (βιομηχανικοί ρύποι, σκόνη, καυσαέρια) και φυσικές παραμέτρους (ξηρότητα, αύξηση υγρασίας, κλπ.) στο περιβάλλον

·        -Χαρτογράφηση όξινων απόβλητων μεταλλείων (χαλκού, κλπ)

·         -Αποκατάσταση λατομείων και μεταλλείων

·         -Ανίχνευση και παρακολούθηση υποβαθμισμένων περιοχών λόγω ρύπανσης

·     -Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μεταβολών σε  ενεργούς και εγκαταλειμμένους βιομηχανικούς χώρους

·         -Εντοπισμός θέσης υγειονομικής ταφής αποβλήτων, εργοστασίων, εγκαταστάσεων κτλ

·        -Ανίχνευση εδαφών εμποτισμένων με πετρέλαιο το οποίο προέρχεται από υπόγειους αγωγούς και διαρροές διυλιστηρίων

Χωροταξικός σχεδιασμός

·        -Χαρτογράφηση και παρακολούθηση των μεταβολών χρήσεων/ καλύψεων της γης

Ανίχνευση παράνομων δράσεων

·         -Ανίχνευση καλλιεργειών καννάβεως

·         -Ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων

Ανίχνευση πηγών πετρελαίου

·       -Χρήση τεσσάρων δεικτών βασισμένων σε υπερφασματικά δεδομένα ενδεικτικών για την ανίχνευση πιθανών πηγών πετρελαίου: α) ανίχνευση μετασχηματισμένων μεταλλευμάτων, β) ανίχνευση γεωβοτανικών ανωμαλιών (ασθένειες καλλιεργειών λόγω μεγάλων συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων), γ) ανίχνευση ορυκτών ασφάλτου στο έδαφος, και δ) βιβλιοθήκη φασματικών υπογραφών εδαφών μολυσμένων από διαφυγές πετρελαίου.

 

 

 

  

 

Υπερφασματική Κάμερα CASI 550  (Compact Airborne Spectrographic Imager)

 

Lidar Images